Agroprodukt d.o.o. - Pula

Maslinici

Maslinici Agroprodukta prostiru se na površini od 65 ha, od čega je 55 ha u punom rodu.  Maslinici se nalaze na području Južne Istre. Dominantne sorte su istarska bjelica (50%), leccino (30%), leccione (20%) te druge autohtone sorte u manjim količinama.

Berba maslina odvija se ručno i strojno, a masline se prerađuju u vlastitom prerađivačkom pogonu, desetak kilometara udaljenom od maslinika. Samo nekoliko sati nakon berbe plodovi se prerađuju te se na taj način dobiva ekstra djevičansko ulje visoke kakvoće. U vodnjanskoj uljari plodovi se prerađuju hladnim postupkom na temperaturi do 24°C.